Staňte se členy

Staňte se členy

Staňte se členy

Členy ABAJ se mohou stát pouze členové Svazu zakládání a údržby zeleně.
 

Nejsem zatím členem SZÚZ. Chci se stát členem SZÚZ i ABAJ.
Přihláška individuální členství
Přihláška obchodní členství
 

Jsem členem SZÚZ. Chci se stát i členem ABAJ.
Přihláška pro všechny typy členství.
 

Členství v Asociaci je individuální, přidružené, mimořádné a obchodní.

  • Individuálním členem se mohou stát právnické nebo fyzická osoby, které se profesně zabývají problematikou biobazénů, koupacích a okrasných jezírek nebo přírodě blízkých koupališť.
  • Přidruženým členem se mohou stát instituce a organizace, které nemají podnikatelský charakter, mají o členství zájem a jejichž členství bude Asociaci ku prospěchu – např. školy, výzkumná pracoviště apod.
  • Mimořádným členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky individuálního člena a má sídlo mimo území ČR.
  • Obchodním členem se mohou stát firmy, které vyrábějí nebo dodávají materiály, výrobky a služby pro stavbu a provoz biobazénů, koupacích a okrasných jezírek.

Podepsanou a vyplněnou přihlášku zašlete prosím na adresu info@szuz.cz nebo poštou na adresu Svaz zakládání a údržby zeleně, Údolní 567/33, 602 00 Brno.

 

Příspěvkový řád

V souladu se stanovami Svazu zakládání a údržby zeleně schválilo Shromáždění členů svazu Příspěvkový řád pro placení členských příspěvků na úhradu nákladů svazu, provozu a rozvoje činnosti. V celém znění naleznete příspěvkový řád zde.


1. Členský příspěvěk individuálního člena:  7 000* až 23 000,-Kč/ rok (v závislosti na ročním obratu)
2. Členský příspěvek obchodního člena:  9 000,-Kč / rok
3. Členský příspěvěk přidruženého člena: 2 000,- Kč / rok

* při obratu do 3 mil. Kč ze zakládání a údržby zeleně

 

V souladu se stanovami Asociace biobazénů a jezírek (dále jen Asociace) schválilo Shromáždění členů Asociace příspěvkový řád pro placení členských příspěvků a ostatních poplatků na úhradu nákladů Asociace, provozu a rozvoje činnosti.


1. Členský příspěvek individuálního člena: 2 000,- Kč/ rok

2. Členský příspěvek přidruženého člena: 500,- Kč / rok

3. Členský příspěvek obchodního člena: 500,- Kč / rok

4. Členský příspěvek mimořádného člena: 500,-Kč/ rok

 Roční příspěvek je splatný na základě vystavených faktur, a to do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

 

Příspevkový řád nabývá účinnosti 21.1. 2016

Fotogalerie