Background Image

Koupací jezírka bez techniky aneb nebojte se jedniček, Michal Vránek

Přírodní koupací jezírko ve welness areálu, Petr Halama

Koupací jezírko nebo také přírodní bazén v obci Třtěno, Tomáš Gabriel

Biobazény - technologie budoucnosti, Martin Panchartek

 Jak jsme si udělali radost! Stavba ukázkového firemního jezírka z pohledu realizátora.

 

Po roce 2000 začaly do podvědomí laické i odborné veřejnosti ve velkém pronikat informace o novém trendu – stavbě koupacích jezírek. Mnohé zahraniční firmy, hlavně z Německa a Rakouska, zde, ve snaze uchytit se na našem trhu se svými systémy a komponenty, začaly houfně pořádat školení a kurzy. Bylo to pro nás, začínající stavitele, velmi inspirativní, ale zároveň i deprimující. Učit se nové terminologii, orientovat se v nepřehledných a zároveň mnohdy si odporujících informacích. Neboť co firma, to jiný systém, který zaručeně funguje a je jediný správný. Absolvovali jsme všechny možné kurzy, pokusili se utřídit si v hlavách získané vědomosti a na jejich základě definovali svůj vlastní systém a styl.
Brzy se ozvali první zákazníci. Byly jim nabídnuty rybníčky v podobě, jakou jsme znali z oněch školení a kurzů. Koupací zóna obdélníkového půdorysu s dřevěným lemováním, okolo regenerační zóna přírodního charakteru. Rybníčky měly pouze jednu hloubkovou úroveň v koupací zóně cca 2m, takže byla využitelná pouze pro plavce. Regenerační zóna o hloubce cca 0,2m, kačírkový zásyp a vysázené vodní rostliny, občas i velké dekorační kameny. Tato zóna se pro koupání nepoužívá, i když to není pravidlem.
Uplynuly tři roky, postavili jsme několik takovýchto jezírek pro „dospělé“ a zákazníci byli nadmíru spokojeni. Nás však začala tato „konfekčnost“ provokovat k přemýšlení, jak své výtvory vylepšit. Zároveň se naskytla možnost přikoupení pozemku sousedícího s firemní zahradou. Tyto dva aspekty a stále sílící touha mít své firemní jezírko vedly k rozhodnutí, že bude postaveno, ale trochu jinak než dosud. Pryč s jednou hloubkovou úrovní, navrženy byly hned tři – 20cm pro děti, 110cm pro neplavce a 230cm pro plavce a skokany. S tím souvisí i tvar koupací části a oddělení jednotlivých hloubek. Byl proto zvolen tvar tří oválů o stejné velikosti, vzájemně se prolínající. Plavecká část má půdorys celého oválu s vytvořeným rohem pro zlepšení estetického dojmu. Plocha je 50% z celkové plochy koupací části, která je 60m2. Neplavecká část má plochu cca 35% z celku a přechází hranou do plavecké části. Dětská část tvoří cca 15% plochy a je od sousedních hlubších zón oddělena instalovanými velkými balvany pro bezpečnost dětí. Dětská a neplavecká část jsou přístupny po vybetonovaných schodech s protiskluzovou folií bez zábradlí. Jeho funkci plní okolo instalované balvany. Regenerační část má plochu 40m2, je vyplněna 25m3 ( 40t ) kvalitního kačírku o zrnitosti 8/16, ve vrstvě 70cm. Kačírek byl před uložením velmi důkladně zbaven všech nečistot. Kvalita kačírku a jeho vyprání je velmi důležité, neboť se tak zamezí uvolňování nežádoucích prvků do vody v jezírku ( hlavně fosforu ). Tím a dále i kvalitou napouštěcí vody ( nutný rozbor ) se zamezí tvorbě řas během sezony. Pro regeneraci vody ( její čištění ) jsme zvolili naší vyzkoušenou koncepci se dvěma skimmery (stěnový a hladinový), bazénovým čerpadlem a tlakovou pískovou filtrací. Zde se voda zbaví hrubých, a posléze jemných mechanických nečistot. Ty se pak cyklicky odstraňují ze systému. Toto probíhá v oddělné betonové šachtě s dřevěným zakrytím, které slouží jako opalovací molo. Mechanicky vyčištěná voda je odváděna do děrovaných hadic na dně regenerační části a protéká zásypem biofiltru. Na jeho povrchu se tvoří biofilm, ve kterém jsou vázány živiny. Netvoří se proto řasy a voda je stále čirá. Vodní rostliny zde tvoří pouze estetickou úlohu, neboť vzhledem k dříve jmenovaným opatřením je voda velmi chudá na živiny. Uplatňují se zde (uspokojivě rostou) pouze nenáročné druhy ( ostřice zobánkatá a latnatá, kosatec žlutý, sítina rozkladitá a sivá, skřípinec jezerní ).
Předchozí řádky byly pojaty spíše laicky, jako vyprávění o koupacím jezírku. V řádcích následujících se pokusím být trochu odbornější. Hned v začátku musím upřesnit, že se jedná o jezírko typu IV., tedy správně biobazén. Vodní plocha je 100m2, objem vody je 106m3. Je zde použita jezírková folie Alkorplan o síle 1,5mm, která je podložena geotextilií Filtek 500g/1m2. Jako oběhové čerpadlo je použito Calpeda MPCM 11, 230V, 0,37kW, s max. průtokem 15m3/hod. Písková filtrace je značky Bilbao 600, s náplní 150kg písku a průtokem 14m3/hod. Skimmery jsou použity následující: hladinový Oase AquaSkim 40, s průtokem 5m3/hod a stěnový Astralpool Standart, s průtokem 10m3/hod, s extra dlouhým hrdlem. Křemenného kačírkového zásypu je celkem 40 tun ( 25m3 ), ve frakci 8/16mm. Dřevěné lemy jsou tvořeny tlakově impregnovanou borovicí. Je zde instalováno 25ks oblých balvanů o celkové váze 15 tun. Difuzní uzávěra je tvořena PE hadicí o průměru 32mm, která je zakotvena na impregnovaných dřevěných kolících a je kompletně podbetonována na terén. To je výčet nejdůležitějších komponentů použitých na stavbu jezírka.

Ale abych se vrátil k nadpisu. Opravdu jsme si udělali radost, a nejenom sobě. Je milé, když po celodenním trmácení po cizích zahradách si člověk odpočine na svém, zaplave si, osvěží se... Není to často, ale je to fajn. To rodina, včetně příbuzenstva, kde se mezitím narodilo několik vnoučat, obléhá jezírko celé léto. Starší vnučka se tam již naučila plavat a potápět, mladší se cákají v mělké části.
Důležitou úlohu hraje jezírko i při získávání dalších zakázek. Můžeme názorně předvést fungující systém, citlivě zasazený do okolí, zasvětit zákazníka do všech tajů obsluhy a vyzvat ho, aby se vykoupal a „ ochutnal “ vodu. Věřte, že někteří nabídku využijí. A kdo jezírko chtěl, je utvrzen a kdo váhal, je rozhodnut a jezírko si od nás objedná.
Závěrem ještě jedna potěšující událost. V září roku 2011 byl tehdejší sekcí Biobazénů, koupacích a okrasných jezírek (dnes přejmenované na Asociaci biobazénů a jezírek - ABAJ ) – jejíž jsme členem, pořádán v Českých Budějovicích 6. Mezinárodní kongres koupacích jezírek. Zúčastnilo se ho na 200 nejpřednějších profesionálních stavitelů koupacích jezírek a odborníků z oboru. Součástí kongresu byla i exkurze po realizacích v regionu jižních Čech. Po shlédnutí popisovaného jezírka a dalšího ve Veselí nad Lužnicí jsme upadli u přítomných odborníků v nemilost. Cituji: „buď jsou spojeni s ďáblem, nebo si masivně pomáhají chemií“ - to byla reakce našich „učitelů“ na extrémní čistotu vody v našich jezírkách. Celou sezónu 2012 jsme byli našimi kolegy z oboru, mnohdy dost nevybíravě osočováni z podvodů. Až v červencovém vydání německého odborného časopisu Schwimmteich & Naturpool byl uveřejněn článek špičkového odborníka na kvalitu vody Hanse Grefa. Ten si totiž potajmu odebral vzorek vody a nechal ho ve Švýcarsku analyzovat. Zjištěné hodnoty živin byly neuvěřitelně nízké – tak dobrá je naše specifická technologie úpravy vody v jezírku. A po chemii ani stopy. Jeho článek vyznívá jako omluva a hold českým stavitelům jezírek - všem.

Autor: Václav Plánský
Z firmy: Česká zahrada K+P
M. Krškové 682, 391 81 Veselí nad Lužnicí
www.ceskazahrada-kp.cz

FOTOGALERIE
 

průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
průběh stavby
tisk Tisk

© 2013-21 Ensis HN

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) - Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) - Údolní 33, 602 00 Brno, tel. +420 542 210 435

Odkazy

Domů    Napsat mail    Mapa stránek