Background Image

 

Nyní Vám představujeme jak změnit Vaše přání ve skutečnost a pořídit si koupací jezírko!

Postačí 5 základních kroků :

1. Prostudujte si důkladně 5 TYPŮ provedení koupacího jezírka.
2. Vyhledejte v seznamu Členové firmu realizující koupací jezírka, které důvěřujete.
3. Nechte si provést podrobnou konzultaci – naši členové mají ty nejlepší reference.
4. Na základě konzultace Vám vybraná firma zpracuje podrobný projekt a nabídku.
5. Na základě projektu vyřiďte potřebná povolení.

Poté již nic nebrání v realizaci Vašeho koupacího jezírka nebo biobazénu . . . . .

 

Před zahájením projektových prací je potřeba:

 • poskytnout zákazníkovi přehled o možnostech provedení a úpravy vody v koupacích jezírkách a biobazénech
 • stanovit předpokládané užívání (počet koupajících se osob)
 • popsat zvolený typ koupacího jezírka či biobazénu
 • upozornit zákazníka na možné důsledky a škody při nesprávném provozu (přetížení organickými vnosy atd.)
 • zjistit, jakou vodou se jezírko bude plnit a provést její rozbor
 • popsat způsob úpravy vody
 • mít k dispozici situační výkres pozemku s výškovými údaji
 • určit energetickou náročnost zařízení
 • stanovit přehled předpokládaných opatření pro péči a údržbu

 

Obsah projektové dokumentace
Zákazník musí být před zadáním objednávky seznámen s projektovým záměrem, který je součástí potvrzené objednávky.
Projekt obsahuje zejména:

 • Situační výkres s rozměry a výškovými údaji vztaženými k pevnému nulovému bodu, který zobrazuje celou plochu objektu, užitkové prostory a polohu na pozemku.
 • Kvalitativní a kvantitativní přehled uvažovaných materiálů a rozsah prací.
 • Termín zahájení stavby a délku realizace.

 

Realizace a předání
V rámci předávání objektu musí být zadavateli předán:

 • Výkres, ve kterém jsou zahrnuta veškerá elektrická vedení a potrubí pro vodu (přítoky a odtoky, filtrační okruhy, drenáže).
 • Dokumentace technického zařízení
 • Návod k provozu a péči, obsahující popis jednotlivých opatření a jejich harmonogram.
   

tisk Tisk

© 2013-21 Ensis HN

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) - Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) - Údolní 33, 602 00 Brno, tel. +420 542 210 435

Odkazy

Domů    Napsat mail    Mapa stránek