Background Image

Další informace naleznete v těchto podmenu:

Pojmy, aneb abychom si rozuměli 

 • užitková zóna - oblast určená ke koupání (plavci, neplavci, zóna pro skoky do vody a zóna pro malé děti, pláže, vstupy),
 • regenerační zóna - část, která slouží k biologické, fyzikální a fyzikálně-chemické úpravě vody a není určená ke koupání,
 • celkové množství vody - celkový objem vody v zařízení,
 • užitková voda/voda nádrže - voda v koupací části a v prostoru pláže,
 • zdrojová plnící (doplňovací) voda - voda k prvotnímu naplnění a doplňování ztrát odparem,
 • surová voda - voda z užitkové části přiváděná k úpravě (filtraci, regeneraci),
 • čistá (upravená) voda - upravená voda v regenerační zóně,
 • biofilm - společenství mikroorganismů uložených v tenké vrstvě na pevném povrchu, který je tvořen bakteriemi, řasami, houbami, viry, jednobuněčnými organismy a malými bezobratlými živočichy.
 • filtr - zařízení pro odlučování látek a odbourání organických substancí a rovněž organismů vč. choroboplodných zárodků biologickými, fyzikálními nebo fyzikálně chemickými metodami,
 • biofilmový filtr - zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k nárůstu biofilmu a tím k vazbě živin.
 • mineralizační filtr - zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k zachycení živin, které se za podmínek nízkého obsahu kyslíku mineralizují.
 • přepadový jez, žlab, skimmer - pevné nebo pohyblivé zařízení pro odtah vody a nečistot z hladiny.

 

tisk Tisk

© 2013-21 Ensis HN

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) - Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) - Údolní 33, 602 00 Brno, tel. +420 542 210 435

Odkazy

Domů    Napsat mail    Mapa stránek