Background Image

Vzdělávání našich členů je jedním z nejdůležitějších cílů Asociace biobazénů a jezírek.

 

Jedním z hlavním nosných školicích programů v průběhu let 2011 - 2013 byl kurz Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek, který byl organizován v rámci vzdělávacího programu Zahradnická perspektiva - profesní vzdělávání členů SZÚZ.

Mimo tento kurz pravidelně pořádáme odborná školení, semináře a praktické dílny, které mají za úkol rozšířit a prohloubit znalosti našich členů.

 • v roce 2010 jsme uspořádali dílnu „Čištění jezírek“
 • v roce 2010 jsme absolvovali seminář „ Základní chemické parametry vod v koupacím biotopu"
 • v roce 2011 se konala dílna "Dokumentace při při předání díla"
 • v roce 2011 jsme organizovali 6. Mezinárodní kongres koupacích jezírek v Českých Budějovicích
 • v roce 2013 se konala přednáška Martina Mikulitsche na téma "Představení budoucí rakouské normy ÖNORM"
 • v roce 2014 se konala praktická dílna "Rostliny a jejich výsadba" spojená s exkurzí po koupacích jezírkách v okolí Bystřice.
 • v roce 2015 jsme uspořádali praktickou dílnu "Chemicko-biologické parametry vody" spojenou s exkurzí po koupacích jezírkách v okolí Pardubic. Rovněž se naši zástupci zúčastnili 8. mezinárodního kongresu koupacích jezírek v Kolíně nad Rýnem a nejzajímavější přednášky představili našim členům na Shromáždění členů v lednu 2016.
 • v roce 2016 jsme uskutečnili seminář týkající se obecně problematiky základních čistících procesů v koupacích jezríkách, na kterém přednášel Ing. Franz Kubacek- předseda rakouské asociace koupacích jezírek a biobazénů VÖSN.
 • v roce 2016 jsme uspořádali pouze pro naše členy workshop na téma "předávací dokumentace při stavbě a předání koupacího jezírka a biobazénu"
 • v roce 2016 jsme rovněž pro zájemce z řad našich členů zajistili kurz ukončený absolvováním svářečských zkoušek na svařování fólií.
 • v roce 2016 jsme uspořádali seminář s tematikou veřejných biokoupališť a exkurzi po koupacích jezírkách jižních Čech a Rakouska.
 • v roce 2017 se naši členové zúčastnili technického semináře Lining PondGard – EPDM svařování.
 • v roce 2017 jsme uspořádali seminář Koupací jezírka a biobazény pro obce, wellness hotely a rekreační komplexy, včetně komentované prohlídky koupacího jezírka.
 • v roce 2017 se zástupci naší asociace zúčastnili Mezinárodního kongres koupacích jezírek a biobazénů v Nizozemsku
 • v roce 2018 se uskutečnila ABAJ Akademie.
 • v roce 2019 jsme uspořádali první ročník soutěže Koupací jezírko roku 
 • v roce 2019 jsme uspořádali dvoudenní seminář věnovaný Koupacím jezírkům a biobazénům, rostlinám a substrátům.
 • v roce 2019 se konal workshop věnovaný technologiím biofilmových filtrů.
   

V roce 2014 jsme vydali Standardy pro stavbu koupacích jezírek a biobazénů, které jsme vytvořili s využitím informací z Pravidel FLL pro přírodní koupaliště ( v tomto dokumentu jsou definovány typy koupacích biotopů podle systému a úrovně technologie. Jsou zde definovány konstrukční výpočty hydrauliky, půdních filtrů a ostatních částí pro úpravu surové vody v koupacím biotopu) a z rakouské normy Ö-Norm L1128.

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ ABAJ

tisk Tisk

© 2013-21 Ensis HN

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) - Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) - Údolní 33, 602 00 Brno, tel. +420 542 210 435

Odkazy

Domů    Napsat mail    Mapa stránek