Background Image

Kategorie Koupací jezírko


První místo v kategorii Koupací jezírko putuje do Českého ráje, kde se v zahradě Panorama nachází největší a nejstarší dílo letošního ročníku, které je dílem Petra Halamy a Diké zahrady. Koupací jezírko o ploše 500 m2 bylo postaveno v roce 2014 a navazuje bezprostředně na dům i na dvě přilehlé terasy, z nichž je do vody přístup po pohodlném schodišti nebo schůdcích. Voda se stává i součástí vnitřních prostor domu, protože její odraz vytváří uvnitř světelné efekty. Jezero má mělkou část pro děti, hlubokou na plavání, a přilehlé venkovní sezení kryje převislá vrba a koruny dalších stromů. Na ose hlavního průhledu je na obzoru známá silueta zříceniny hradu Trosky. Hladina se objevuje a zase mizí pod množstvím rostlin, a když je vody příliš, odtéká důmyslným systémem do sadu, kde zavlažuje ovocné stromy. Regenerační zóny s hustým břehovým porostem tvoří více než polovinu plochy jezírka, přičemž třetinu plochy zabírají zóny s ponořenými rostlinami. Součástí jezírka je podvodní osvětlení a také systém dřevěných pochozích roštů, které propojují dům s hlavní terasou a přibližují návštěvníka k vodním rostlinám, aby lépe vnímal detaily a mohl tak lépe pozorovat dění a život v břehové vegetaci, kam se běžně těžko dostane. Jezírko má bohatou obsádku zooplanktonu, patrnou zejména v noci při rozsvícených světlech, je tu spousta čolků, užovek a samozřejmě i žabek.


 


Druhé místo získalo koupací jezírko v Chrášťanech, přihlášené společností Garpen zahradnická. Je umístěno společně s pavilonem v rozlehlé nedávno osázené zahradě. Koupací část je vymezena podvodními dřevěnými stěnami se spodní betonovou vanou, která ji prohlubuje na více než tři metry. Molo s žebříkem pro vstup do vody je v rovině, pohodlné, celé zalité vodou. Voda je průzračná a rostlinám se daří skvěle. Je to krásný příklad biotopu, na který si dělají nárok, kromě ostatních vodních živočichů, především žáby. Člověk, který se rozhodne pro koupací jezírko, totiž musí být přípraven na bohatý život v jezírku i kolem něj. Pro čistou vodu je důležitá rovnováha všech organismů, to znamená vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu, což je společenstvo vodních organismů vznášejících se ve volné vodě. Jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody, je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností zooplanktonu se přefiltruje za 24 hodin celý objem vody v jezírku.

 


Třetí místo v této kategorii je názorným příkladem, že koupací jezírko může být i na malé zahradě, do které se dá vložit i dodatečně. Dílo firmy Gabriel je vsunuto do stávající, jednoduše komponované zahrady. Vodní hladinu vymezuje úzké valounové pole tvořící výraznou linii oddělující trávník. Koupací část ohraničuje dřevěný lem, vstup do vody je po dřevěných schodech přes malé nástupní molo. Koupací část má hloubku 2 m a plochu 20 m2, regenerační rostlinná část o hloubce 0,21 m má plochu 19 m2. Majitelé si koupací jezírko užívají, a zároveň s nově vybudovanou terasou u domu objevují další rozměr příjemného pobývání v zahradě.

 

 

Kategorie Biobazén - přírodní bazén

 

Přírodní bazény (biobazény) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou bez přítoku. Čištění vody zajišťuje technologie biofiltru s nízkou spotřebou energie. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l. Biofilm postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován.


Vítězné dílo v Českých Budějovicích je mimořádné, protože koupací část byla vytvořena technologií navazující na historii rybníkářství v jižních Čechách. Dřevěné prvky pod hladinou vody tehdy totiž přežily staletí. Proto autoři z Ateliéru A57 použili k vytvoření koupací vany jedlové dřevo, které znají od nakácené kulatiny až po finální podobu. A další dřevěné prvky se prolínají celou zahradou, jejíž dominantou jsou tři vzrostlé muchovníky, které v létě přirozeně klimatizují, zrcadlí se ve vodní hladině a zároveň vizuálně oddělují vytvořená zákoutí. Přírodní bazén se saunou je ukryt v zadní části menší zahrady, která je však velká svým obsahem. Návštěvníka udiví, zaujme, a hlavně na něj zapůsobí zvláštně poklidnou atmosférou a kouzelnou směsí pozitivních energií.

 


Druhé místo si odnáší přírodní bazén, který dokazuje, že i k vilce z počátku dvacátého století a na malém pozemku se dá vkusně přidružit místo pro koupání i k saunování a otužování tak, aby nebyl narušen charakter domu. Objekt sauny je jednoduchý, moderní a prosklení umožňuje příjemný výhled na vodní hladinu při zachování veškerého soukromí. Podél terasy je zvýšená část obložená kamenem s jednoduchým chrličem. Světlý žulový lem je od vodní hladiny elegantně oddělen černou linií fólie. Přírodní bazén pravoúhlého tvaru s hloubkou vody 1,9 m v koupací části a 0,35 m v mělké části pro pěstování vodních rostlin má celkovou plochu 48 m2 a postavili jej odborníci z firmy Gabriel. Součástí je skimmerové jezírko s biofilmovým filtrem, vodní fontánka, osvětlení, venkovní sprcha a dřevěná paluba.

 


Třetí místo získala firma Green Engineering za přírodní bazén u Písku. Je vzdálený od obytného domu, proto k němu byl umístěn drobný objekt. Tvar bazénu je u objektu pravoúhlý, na druhé straně zakončený do sebe se prolínajícími geometrickými oblouky křivek. Stavba biobazénu je členěna na vstup (schody s protiskluzovou PVC izolací), koupací zónu s hloubkou 1,5 m, leknínovou zónu hloubky 0,9 m a skimmerové jezírko s technologií rychlého biofilmového filtru systému Hydrobalance. Vodní dílo je lemováno dřevem (termoborovicí) a lemy přecházejí v terasu, která navazuje na letní pavilonek se zelenou střechou. Skelet biobazénu tvoří betonová základová deska, stěny jsou vystavěny z polystyrenových zdících tvárnic s armaturou. Biologická filtrace je kombinována s mechanickou pískovou filtrací, a to zejména z důvodu velkého spadu z okolního porostu. Pískový filtr je uložen v přístřešku.

 

Kategorie Ostatní


Kategorie Ostatní zahrnuje koupací jezírka čištěná jinými technologiemi, než jsou ty popsané ve Standardech pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů. Vítězství v této kategorii si odneslo koupací jezírko v Hostěnicích, které do soutěže přihlásila firma Volet. Jezírko u jednoduchého moderního domu začíná jasnými přímkami pravoúhlých linií okraje, definovaného masivními dubovými trámy ukrývajícími nezbytnou fólii a oddělujícími suchou část zahrady od vodní hladiny. Dál od domu pokračuje křivkou, obloukem v kombinaci štěrku a kompozičně usazených větších i menších kamenů. Na pravé straně je paluba ukrývající technologickou část. Dno je mírně spádováno a osazeno spodním sáním. Nečistoty z povrchu stahují plovoucí skimmery. Filtrace je tvořena UV sterilizérem a biologicko-mechanickými filtry. Technologie filtrace umožnuje celoroční oběh vody v jezírku, plocha včetně zón s rostlinami je 70 m2.

 

Cena Oase


Cena generální partnera Oase s Oase technologií putuje do firmy Small Lake Praha za jezírko v Jirnech, které citlivě využívá kompozice kamenů umístěných na dně, těsně u hladiny a také vystupujících nad vodu. Na okraji je vyzvednutá dřevěná paluba, která může velmi dobře sloužit pro rychlý vstup do vody, ale po stranách jsou zakomponována také dvě kamenná schodiště. Filtrace je zajištěna pomocí bubnového filtru, dvou čerpadel, dvou UV lamp a čtyřkomorové přepadové biofiltrace. Voda nejprve projde přes bubnový filtr, kde se dokonale mechanicky vyčistí. V samotné biofiltraci voda prochází přes filtrační médium, na kterém žijí nitrifikační bakterie, které odebírají z vody škodlivé látky, pohlcují přebytečně živiny a udržují v jezírku stabilní hodnoty. Z filtračního systému se do jezírka vrací již vyčištěná voda.

 

Zvláštní cena

Terapeutické jezírko v domově pro seniory


Zvláštní cena za pozitivní příklad pro domy s pečovatelskou službou, ukazující, jakým způsobem je možné zvýšit kvalitu života seniorů, obytného prostředí s využitím vody a tradičních léčebných metod putuje opět do realizační firmy Green Engineering. Zejména si ji však zaslouží osvícené vedení somova pro seniory v Rožmitálu pod Třemšínem. Park obepínající objekt totiž obsahuje jednu velmi příjemnou zvláštnost, biobazén s hydroterapií. Vysoce účelně a systematicky sestavená vodní cesta je navržena podle léčebné metody Sebastiana Kneippa, nabízející klientům možnost procedur zaměřených na léčení některých nemocí a zlepšování cirkulace krve. Ještě navíc se mohou klienti celí ponořit do bazénu uvnitř soustavy suchých a vodních chodníků. Bazén je srdcem nejen vodní cesty, ale také celého mladého, nedávno vysazeného parku obklopujícího hlavní budovu. Působí výrazně technickým dojmem, ale účel, ke kterému slouží, to celé opodstatňuje. Bezpečnost seniorů je tady na prvním místě. Dílo vznikalo za složitých podmínek, ale výsledek je mimořádný.

 

Přihlášená díla hodnotila odborná porota v termínu 25. - 26. května 2022 ve složení:

Ing. Petr Formánek - jednatel firmy Fortina projekt s.r.o., znalec v oborech projektování a stavebnictví, specializace: vodohospodářské stavby, opatření proti suchu, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT č. *00011298*

Ing. Petr Mičola - zahradní architekt, jednatel firmy Gerten s.r.o.

Ing. Martin Panchartek - jednatel firmy Greenplan s.r.o. a EKOGREEN s.r.o., realizátor koupacích jezírek a biobazénů, člen Rady ABAJ

Ing. Jakub Urbanec - obchodní zástupce firmy Oase, člen Rady ABAJ

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 16.6. 2022 v rámci semináře Předpoklady pro funkční koupací jezírko či přírodní bazén.

 

Partněři soutěže

tisk Tisk

© 2013-22 Ensis HN

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) - Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) - Údolní 33, 602 00 Brno, tel. +420 542 210 435

Odkazy

Domů    Napsat mail    Mapa stránek