Background Image

První ročník soutěže Koupací jezírko roku 2019 zná vítěze


(Brno, 17. 7. 2019)
Cílem soutěže Koupací jezírko roku, jejíž první ročník uspořádala Asociace biobazénů a jezírek, je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností koupání v zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody. Koupací jezírka a biobazény jsou prvkem zahradní a krajinářské architektury, které plní nejen rekreační funkci, ale i funkci mikroklimatickou, estetickou a ekologickou. Soutěž chce podpořit kvalitní realizace koupacích jezírek a biobazénů a ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Trávení volného času v současné rychlé době je stále více spjato s touhou člověka po vlastní vodní ploše. Majitelé rodinných domů a zahrad mohou v současnosti zvolit vodní prvek sloužící nejen ke koupání, ale poskytující také celoroční estetický zážitek. Takovou možnost skýtají koupací jezírka a biobazény, ve kterých se voda čistí biologickými procesy, které mohou být podpořeny technickými opatřeními. Biofiltrací se dosahuje měkké přirozené čisté vody, která nezatěžuje kůži dezinfekcí. Voda v koupacích jezírkách a biobazénech zůstává i přes zimu, takže odpadá každoroční napouštění, které je v současném období sucha neekologické a neekonomické.

Do soutěže Koupací jezírko roku mohli majitelé, autoři projektů či zhotovitelé přihlásit díla určená ke koupání a plavání, izolovaná od podkladu, vybavená biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody. Soutěž nebyla určena pro veřejná přírodní koupaliště.


Deset přihlášených děl hodnotila koncem června čtyřčlenná odborná porota, která určila vítěze v jednotlivých kategoriích. Při hodnocení se porota zaměřila na celkovou kvalitu prostorového, funkčního, konstrukčně-technického a estetického řešení, kvalitu stavebních a instalatérských prací, vhodnost použitých vodních a mokřadních rostlin a udržitelnost díla v dalších letech.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny 16. července v Dolních Břežanech u příležitosti odborného semináře na téma koupací jezírka a biobazény. Z hlediska principu čištění vody totiž rozlišujeme právě tyto dvě kategorie, kdy koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin a princip biobazénů vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli.

Kategorie Koupací jezírko

Koupací jezírka jsou uměle založené nádrže se „stojatou“ vodou bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání, rozdělené na užitkovou a regenerační zónu. Základním principem úpravy vody je zejména činnost zooplanktonu a sedimentace. K vynášení živin dochází pravidelným řezem rostlin a odstraňováním sedimentu.


První místo v této kategorii získalo koupací jezírko v Praze-Ďáblicích, které realizovala a do soutěže přihlásila společnost EKOGREEN, s.r.o. Autory projektu jsou Alena Fedurcová a Martin Panchartek. Jezírko o velikosti 150 m2 bylo vybudováno v roce 2016 a je součástí rozlehlé přírodní zahrady.

koupací jezírko roku 2019 EKOGREEN  koupací jezírko roku 2019 EKOGREEN

 

Kategorie biobazén

Biobazény neboli přírodní bazény jsou uměle založené nádrže s „cirkulující“ vodou uvnitř systému, bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání. Základním principem úpravy vody je zejména nárůst biofilmu na pevném povrchu tzv. biofilmového filtru. K vynášení živin dochází odstraňováním biofilmu a sedimentu.


První místo v této kategorii získal biobazén v zahradě v České Lípě z roku 2018 o velikosti 60 m2. Projekt zahrady včetně jezírka zpracoval ateliér Flera, autorem technického řešení je Petr Halama, jehož společnost Diké Zahrady jezírko postavila.

  


Druhé místo v této kategorii náleží malému biobazénu o rozloze 25 m2 v zahradě v Praze-Vinoři, který byl postaven v roce 2017. Autorkou projektu je Kateřina Dlabalová a jezírko stavěla společnost EKOGREEN, s.r.o.

biobazén koupací jezírko roku 2019 EKOGREEN biobazén koupací jezírko roku 2019 EKOGREEN

 

Kategorie ostatní

Kategorie ostatní zahrnovala uměle založené nádrže bez přítoku a odtoku, které k biologicko-mechanickému čistění využívají jiné technologie, než koupací jezírka a biobazény.

První místo v této kategorii si odnesla koupací jezírko v zahradě v Hradci Králové, kterou projektoval ateliér Flera. Autorem technického řešení i stavitelem jezírka o ploše 60 m2 byla firma OK Zahrady. Toto dílo si odneslo i cenu za nejlepší jezírko s technologií Oase.

 

 

Wellness Biobazén roku 2019

Zhotovitel: P.O.S. Factory, s.r.o.
Další zhotovitelé: Green engineering s.r.o. – technologie úpravy vody
Autor projektu: AXDE s.r.o. Ing. arch. Tomáš Vychodil
Investor: Astron group, s.r.o. 

Koupací jezírka a biobazény jsou nedílnou součástí zahrady i domu, proto je nutné, aby jejich umístění, propojení s domem a začlenění do zahrady řešil zahradní architekt ideálně už při stavbě domu. Pokud chtějí zahradnické firmy dodávat zahrady jako celek, je pro ně nezbytné, aby se dokázaly orientovat v technologiích, které se při stavbě malých vodních ploch používají. Také proto vznikla v roce 2008 při Svazu zakládání a údržby zeleně Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ), která sdružuje fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, které se profesně zabývají problematikou biobazénů, koupacích a okrasných jezírek a přírodních koupališť.

 

   

tisk Tisk

© 2013-21 Ensis HN

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) - Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) - Údolní 33, 602 00 Brno, tel. +420 542 210 435

Odkazy

Domů    Napsat mail    Mapa stránek