Background Image

VEŘEJNÁ BIOKOUPALIŠTĚ
Srdečně zveme všechny zájemece na seminář věnovaný problematice veřejných biokoupališť. Součástí je i exkurze na veřejné biokoupaliště Borek.

 

Termín konání: 16.6. 2016
Místo konání:
Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 9, České Budějovice
Vložné:
990,-Kč + 21% DPH členové SZÚZ, 1450,-Kč + 21% DPH nečlenové. Vložné zahrnuje přednášky, občerstvení včetně oběda a dopravu autobusem na exkurzi.

V případě Vašeho zájmu se můžete přihlásit zde.
Přihlášením na akci akceptuje účastník níže uvedené obchodní podmínky.

 

Obchodní podmínky
1. Na akci se účastník přihlašuje on-line vyplněním formuláře na www.abaj.cz
2. Přijetí vaší přihlášky SZÚZ potvrdí e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.
3. Platba probíhá na základě zálohové faktury ve výši 100 % vložného vystavené podle závazné přihlášky a zaslané elektronicky na adresu uvedenou na přihlášce.
4. Po uskutečnění akce je účastníkům zaslán daňový doklad.

Storno podmínky
5. Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (elektronicky). Rozhodujícím datem je datum, kdy SZÚZ obdrží storno přihlášky.
6. V případě provedení storna přihlášky v termínu 10 a více pracovních dnů před zahájením akce činí storno poplatek 50 % hodnoty účastnického poplatku.
7. V případě provedení storna přihlášky méně než 10 pracovních dnů před zahájením akce
nebo neúčasti na akci je povinen účastník uhradit celý účastnický poplatek.
Účastník za sebe může vyslat náhradníka.

Ostatní ujednání
8. SZÚZ si vyhrazuje právo přesunout data konání akce v případě, že dojde k události, která konání akce znemožní (zásah vyšší moci, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi může být sjednán nový termín akce.
Pokud nebudou mít účastníci o nový termín zájem, bude jim vrácena záloha v plné výši.

 

 

 

 

Základní čistící procesy v koupacích jezírkách a biobazénech,
problematika biofilmových systémů Hydrobalance

 

Seminář je určen pro všechny, kteří se zajímají o stavbu a provoz zařízení umožňujících koupání ve vodě s biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním vody. Přednáší Ing. Franz Kubacek předseda představenstva rakouského svazu koupacích jezírek a biobazénů – Verband Österreichischer Schwimmteich- & Naturpoolbau (VÖSN), majitel firmy Hydrobalance Vertriebs GmbH, Wien. 

Termín konání: 9.3.2016

Místo konání: Hotel Prestige, Znojmo

Pozvánka s podrobným programem.

Vložné členové SZÚZ: 950,-Kč + 21%DPH

Vložné nečlenové SZÚZ: 1320,-Kč + 21%DPH

 

FOTOGALERIE ZE SEMINÁŘE ZAKLADNÍ ČISTÍCÍ PROCESY V KOUPACÍM JEZÍRKU, 9.3.2016  


 

 

Shromáždění členů ABAJ

Tradiční setkání našich členů se uskutečnilo 13. ledna 2016 v Otevřené zahradě na Údolní ulici v Brně. Mezi hlavní body jednání patřilo hodnocení hospodaření a činnosti v uplynuém roce a příprava programu pro rok 2016.

V souladu s novým Občanským zákoníkem bylo schváleno nové znění stanov a s tím související příspěvkový řád.

Předseda Rady asociace představil Koncept vzdělávání ABAJ a pravidla pro označení Aktivní firma.

Součástí akce byla i fotosoutěž v kategoriích Koupací jezírko, Biobazén a Ostatní jezírko. Vítězné fotky jsou prezentovány na úvodní stránce našich webových stánek.

 

FOTOGALERIE ZE SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ABAJ


 

 

Dílna chemicko-biologické parametry vody a stavba jezírek dle standardů


Místo konání: Lány na Důlku 10, Pardubice (sídlo firmy Ekogreen s.r.o.)
Termín: 1.-2. 10. 2015
Lektoři: Ing. Zuzana Prónayová, Ing. Jiří Šimka, Ing. Martin Panchartek


PROGRAM:
Čtvrtek 1. 10. 2015

11:00 Lány na Důlku 10, Pardubice (sídlo firmy Ekogreen s.r.o.) - Zahájení, úvodní slovo
11:30 –13:00 Oběd
13:00 – 17:30 Ing. Jiří Šimka, Ing. Martin Panchartek – stavba jezírek dle standardů ABAJ, praktická dílna s návštěvou dvou jezírek (jedno ve stavbě) - diskuze
17:30 – 18:30 Ubytování – penzion
18:30 - ... Společná večeře – neformální diskuze


Pátek 2.10.2015

09:00 – 12:00 Ing. Zuzana Prónayová - chemicko-biologické parametry vody, praktické měření na několika jezírkách
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 Ukončení semináře 

FOTOGALERIE 

 

8. MEZINÁRODNÍ KONGRES KOUPACÍCH JEZÍREK - PROGRAM

STŘEDA 28. 10. 2015
9:00 VSTUP NA KONGRES JEN PŘES VCHOD KONGRES –CENTRUM OST. Použít parkoviště P10
9:30-10:15 ZAHÁJENÍ - Wendelin Jehle, Udo Schwarzer
Místo konání: Koelnmesse Congress Centrum Ost Kongress-Sál, 4. Patro (pokud není uvedeno jinak)
10:15-11:00 Rozmanitost vody – pohled zpět a do budoucnosti. Jak se vyvíjelo koupací jezírko v posledních letech. Kam kráčí? Světové trendy. Referent: Udo Schwarzer (P)
11:00-12:00 Estetika krajiny – vliv vody na krajinu a zahradu. Referent: Prof. Hans-Hermann Wöbse (D)
12:00-12:30 Porovnání ekologické bilance mezi biobazénem a koupacím jezírkem. Referent: Horst Fehrenbach (D)
12:30-13:30 OBĚD
13:30-14:00 Přednáška sponzora firmy REHAU Holzdeck
14:00-14:45 Vápník-kyselina uhličitá ve vodě a jejich význam pro koupací jezírko. Referent: Peter Petrich (A). V tomto workshopu budou představeny tipy pro interpretaci analýzy vody.
14:45-15:00 Přestávka
15:00-17:00 Rozumět hodnotám vody, analýza vody, kvalita vody. Referenti: U.Schwarzer a P. Petrich (2.PATRO)
15:00-16:00 Od kdy se již nejedná o biologickou úpravu vody. Referent: D. Carsten Tusche (D)
16:00-16:30 Přestávka na kávu
16:30-17:00 15 let DGfnB e.V., referent: Jürgen Spieker (D)
17:00-17:30 Zacházení s povrchem- prohlídka fólií a stavebního materiálu. Referenti: Tim Bräuchle, Thorsten Schwuchow (D)
17:30 Ukončení
18:00 Gala večeře – výstavní hala 6 přímo u koupacího jezírka. V rámci večera budou vyhlášeni vítězové IOB Pondy-Awards

 

ČTVRTEK 29. 10. 2015
9.00-9.45 Uměle zbudované ekologické vodní plochy, Referent: Herbert Dreiseitl (D)
Místo konání: Koelnmesse Congress Centrum Ost Kongress-Sál, 4. Patro (pokud není uvedeno jinak)
9.45-10.00 Přestávka na komunikaci
10.00-10.45 Údržba a zařízení pro údržbu, péče o jezírka , Referenten: Wendelin Jehle (D) & Birgit Gassmann (D)
10.45-11.00 Přestávka na kávu
11:00-11.45 Mobilita-pohyblivost koupacích zařízení, Referent: Tim Köhler (D) Pohyblivost v koupacích zařízeních je velmi důležitá, nejen pro postižené.
11.00-12.30 WORKSHOP: Hersteller als Netzwerker Výrobce jako siť? Moderuje: Thomas Kippels-Ohlhoff
11.45–12.30 Představení nových návodů-poučení k dohledu a provozu na veřejných koupalištích. Referenten: Andreas Spieker (D) & Tim Köhler (D)
12:30–13:30 OBĚD
13.30-14.00 Přednáška sponzorů- firma Biotop
14.00-14.45 Jak se můžeme vyhnout soudnímu sporu – příklady. Právník André Bußmann (D)
14.00-14.45 WORKSHOP: návod-poučení k dohledu a provozu na veřejných koupalištích. Moderuje: Andreas Spieker (D), Tim Köhler (D), Katharina Fick (D), Daniela Glanzmann (D). Tento workshop prohlubuje téma z dopoledne. (2. PATRO!)
14.45-15.00 Přestávka pro komunikaci
15.00-16.00 Zkušenosti se Standardy pro přírodní koupání v Evropě. Referenti: Dr. Alberta Stenico (I), Gautschi (CH), N.N. (D). Zkušenosti z praxe v Itálii, Německu a Švýcarsku.
15.00-16.00 WORKSHOP: Soudní expert, Moderation: Dirc Walter (D). Prohloubení tématu z dopolední přednášky. (2. PATRO!)
16.00-16.30 Přestávka na kávu
16.30-17.30 Proudící a stojatá voda v porovnání jako vzory pro koupací jezírka. Referenti: Franz Folgera (CH), Thorsten Schwuchow (D), Grunewald, Schlöttmann (D). V této dvojité přednášce přednese Franz Folgera nejdříve příspěvek k proudící vodě- výzkum, management živin pro biofilm, vestavěný filtr s vypočítanou hydraulikou pro porovnání. Potom odpřednáší referent z Německa stojatou vodu výzkum, management živin pro biofilm, vestavěný filtr s vypočítanou hydraulikou pro porovnání. (Forschung, Nährstoffmanagement für Biofilm aufbauende Filter mit berechneter Hydraulik im Vergleich.)
16.30 - 17.30 WORKSHOP: Evropské normy pro koupací vody- přírodní versus chlorované. Moderuje: Stefan Bruns (D), Claus Schmitt (D). Stává se stále častěji, že úřady mají problémy se vzájemným vymezením evropských předpisů pro koupání - doporučení pro přírodní a chlorovanou vodu. Co je co a proč je to tak? Tyto otázky se pokusí workshop zodpovědět.
17.30 Konec programu
18.00 IOB Shromáždění členů pro delegáty z členských svazů. Hosti jsou vítáni.
Místo konání: Koelnmesse Congress Centrum Ost Konferenzebene 2. patro
19.00 Aquanoc - legendární slavnost na Aquanale.
Místo konání: Halle Tor 2 der Kölnmesse- hala, brána 2- veletrh Kolín
19.00 Večer v resturaci - blízko dómu u piva a večeře (na vlastní náklady) se potkají kolegové k rozhovorům. Pro všechny, kteří dávají přednost rozhovoru s kolegy než hlučné oslavě na Aquanoci. Místo konání: bude upřesněno

 

PÁTEK 30. 10. 2015
9.00-9.45 Využití dešťové vody pro plnění koupacích jezírek- je to možné? Referent: Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung (D)
Místo konání: Koelnmesse Congress Centrum Ost Kongress-Sál, 4. Patro (pokud není uvedeno jinak)
9.45-10.00 Přestávka pro komunikaci
10.00-10.45 Biofilm, koncentrace, průtok, substrát, tvorba řas, „das Redfield“vztah. Referent: Matthias Frei (CH)
10.45-11.00 Přestávka na kávu
11.00-11.45 Vliv teploty a slunečního záření na kvalitu jezírka. Referent: Markus Schmalwieser (A)
11.00-12.30 WORKSHOP: Bez bariér, mobilita v koupacích zařízeních. Moderuje: Tim Köhler
11.45–12.30 Výzkumný projekt o různých variantách ozelenění na tělech filtrů. Referent: Dr. Andreas Thon (D) & Professor Dr. Wolfram Kircher (D) Výsledkem přednášky by měly být doporučení k ozelenění jezírek v závislosti na P- respektive C-limitech.
12:30–13:30 OBĚD
13.30-14.00 Koupací jezírka z jiného konce světa. Čile. Referent: Cristobal Elgueta Marinovic (CL)
13.30-15.30 WORKSHOP: Vodní rostliny, moderuje: Dr. Klaus van de Weyer (D)
Znalosti o vodních rostlinách jsou jedním ze základů úspěšné realizace koupacího jezírka. Dr. Klaus van de Weyer je spoluvlastník projekční kanceláře LANAPLAN, která mimo jiné pracuje v oblasti Biomonitoringu s Makrophyty. (2.PATRO!)
14.00-14.45 Skleněný filtr. Referent: Dr. Benjamin Fabian (D). Představení propočteného modelu k předpovědi proudění filtru stejně jako porovnání Tracer pokusu. (Tracerversuchen)
14.45-15.00 Přestávka na komunikaci
15.00- 5.30 Koupací jezírka v USA. Referent: James Robyn (USA)
15.30 Konec programu

Více informací na stránkách kongresu: http://www.dgfnb.de/8-intern-kongress.html

 

Veletrh FOR GARDEN, 19.- 22.3. 2015

Veletrh BAZÉNY, SAUNY & SPA, 15.- 19.9. 2015

Na letňanském výstavišti jsme v březnu a září opět seznamovali návštěvníky s nejnovějšími trendy v oboru koupacích jezírek a biobazénů. Pokud o výstavbě jezírka uvažujte, informujte se na našich stránkách nebo u našich členů.

 FOTOGALERIE z veletrhů

Informační leták ABAJ
Informační leták ABAJ
Stánek firmy Pecina s.r.o. Okrasné koupací plochy
Stánek firmy Pecina s.r.o. Okrasné koupací plochy
Stánek firmy Pecina s.r.o. Okrasné koupací plochy
Stánek firmy Pecina s.r.o. Okrasné koupací plochy
Stánek firmy Pecina s.r.o. Okrasné koupací plochy
Stánek firmy Pecina s.r.o. Okrasné koupací plochy
Ekogreen s.r.o. - Dokonalá zahrada
Ekogreen s.r.o. - Dokonalá zahrada
Ekogreen s.r.o. - Dokonalá zahrada
Ekogreen s.r.o. - Dokonalá zahrada
Ekogreen s.r.o. - Dokonalá zahrada
Ekogreen s.r.o. - Dokonalá zahrada
Gabriel s.r.o. - Naše práce roste
Gabriel s.r.o. - Naše práce roste
Gabriel s.r.o. - Naše práce roste
Gabriel s.r.o. - Naše práce roste
Gabriel s.r.o. - Naše práce roste
Gabriel s.r.o. - Naše práce roste
Stánek firmy Pecina s.r.o.
Stánek firmy Pecina s.r.o.
Svazový stánek
Svazový stánek
Stánek firmy Ekogreen s.r.o.
Stánek firmy Ekogreen s.r.o.
tisk Tisk

© 2013-16 Ensis HN

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) - Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) - Údolní 33, 602 00 Brno, tel. +420 542 210 435

Odkazy

Domů    Napsat mail    Mapa stránek