Background Image

 

 

Dílna chemicko-biologické parametry vody a stavba jezírek dle standardů


Místo konání: Lány na Důlku 10, Pardubice (sídlo firmy EKOGREEN, s.r.o.)
Termín: 1.-2. 10. 2015
Lektoři: Ing. Zuzana Prónayová, Ing. Jiří Šimka, Ing. Martin Panchartek


Ve spolupráci s členskou firmou EKOGREEN, s.r.o. jsme uspořádali dvoudenní dílnu určenou výhradně členům našeho profesního sdržení, zaměřenou na stanovování chemicko-biologických parametrů kvality vody v jezírkách s biologickým čištěním vody. Lektorování se ujala Ing. Zuzana Prónayová, pod jejímž vedením si naši členové mohli prakticky vyzkoušet jednotlivá měření na několika jezírkách. Druhou část věnovanou stavbě jezírek dle Standardů pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů , lektorovali Ing. Martin Panchartek a Ing. Jiří Šimka. Součástí této části dílny byla i exkurze na jedno rozestavěné a jedno zrealizované dílo. Do již tak nabitého programu se podařilo zařadit i krátkou ukázku svařování PVC fólií.

FOTOGALERIE 

 

8. MEZINÁRODNÍ KONGRES KOUPACÍCH JEZÍREK - PROGRAM

Sedm našich zástupců se zúčastnilo v termínu 28.-30.10. již 8. Mezinárodního kongresu koupacích jezírek a biobazénů v Kolíně nad Rýnem včetně odborné exkurze . Tato výjimečná akce se koná 1x za dva roky a pořádá ji mezinárodního sdružení IOB (International Organization for Natural Bathing) vždy prostřednictvím vybraného národního svazu. Na kongresu přednášeli špičky svého oboru nejnovější poznatky a zkušenosti z vědy i praxe. V rámci lednového Shromáždění členů pak byly nejzajímavější přednášky odprezentovány nezúčastněným členům.

 

STŘEDA 28. 10. 2015
9:30-10:15 ZAHÁJENÍ - Wendelin Jehle, Udo Schwarzer
Místo konání: Koelnmesse Congress Centrum Ost Kongress-Sál, 4. Patro 
10:15-11:00 Rozmanitost vody – pohled zpět a do budoucnosti. Jak se vyvíjelo koupací jezírko v posledních letech. Kam kráčí? Světové trendy. Referent: Udo Schwarzer (P)
11:00-12:00 Estetika krajiny – vliv vody na krajinu a zahradu. Referent: Prof. Hans-Hermann Wöbse (D)
12:00-12:30 Porovnání ekologické bilance mezi biobazénem a koupacím jezírkem. Referent: Horst Fehrenbach (D)
12:30-13:30 OBĚD
13:30-14:00 Přednáška sponzora firmy REHAU Holzdeck
14:00-14:45 Vápník-kyselina uhličitá ve vodě a jejich význam pro koupací jezírko. Referent: Peter Petrich (A). V tomto workshopu budou představeny tipy pro interpretaci analýzy vody.
14:45-15:00 Přestávka
15:00-17:00 Rozumět hodnotám vody, analýza vody, kvalita vody. Referenti: U.Schwarzer a P. Petrich (2.PATRO)
15:00-16:00 Od kdy se již nejedná o biologickou úpravu vody. Referent: D. Carsten Tusche (D)
16:00-16:30 Přestávka na kávu
16:30-17:00 15 let DGfnB e.V., referent: Jürgen Spieker (D)
17:00-17:30 Zacházení s povrchem- prohlídka fólií a stavebního materiálu. Referenti: Tim Bräuchle, Thorsten Schwuchow (D)
17:30 Ukončení
18:00 Gala večeře – výstavní hala 6 přímo u koupacího jezírka. V rámci večera budou vyhlášeni vítězové IOB Pondy-Awards

 

ČTVRTEK 29. 10. 2015
9.00-9.45 Uměle zbudované ekologické vodní plochy, Referent: Herbert Dreiseitl (D)
Místo konání: Koelnmesse Congress Centrum Ost Kongress-Sál, 4. Patro
9.45-10.00 Přestávka na komunikaci
10.00-10.45 Údržba a zařízení pro údržbu, péče o jezírka , Referenten: Wendelin Jehle (D) & Birgit Gassmann (D)
10.45-11.00 Přestávka na kávu
11:00-11.45 Mobilita-pohyblivost koupacích zařízení, Referent: Tim Köhler (D) Pohyblivost v koupacích zařízeních je velmi důležitá, nejen pro postižené.
11.00-12.30 WORKSHOP: Hersteller als Netzwerker Výrobce jako siť? Moderuje: Thomas Kippels-Ohlhoff
11.45–12.30 Představení nových návodů-poučení k dohledu a provozu na veřejných koupalištích. Referenten: Andreas Spieker (D) & Tim Köhler (D)
12:30–13:30 OBĚD
13.30-14.00 Přednáška sponzorů- firma Biotop
14.00-14.45 Jak se můžeme vyhnout soudnímu sporu – příklady. Právník André Bußmann (D)
14.00-14.45 WORKSHOP: návod-poučení k dohledu a provozu na veřejných koupalištích. Moderuje: Andreas Spieker (D), Tim Köhler (D), Katharina Fick (D), Daniela Glanzmann (D). Tento workshop prohlubuje téma z dopoledne. (2. PATRO!)
14.45-15.00 Přestávka pro komunikaci
15.00-16.00 Zkušenosti se Standardy pro přírodní koupání v Evropě. Referenti: Dr. Alberta Stenico (I), Gautschi (CH), N.N. (D). Zkušenosti z praxe v Itálii, Německu a Švýcarsku.
15.00-16.00 WORKSHOP: Soudní expert, Moderation: Dirc Walter (D). Prohloubení tématu z dopolední přednášky. (2. PATRO!)
16.00-16.30 Přestávka na kávu
16.30-17.30 Proudící a stojatá voda v porovnání jako vzory pro koupací jezírka. Referenti: Franz Folgera (CH), Thorsten Schwuchow (D), Grunewald, Schlöttmann (D). V této dvojité přednášce přednese Franz Folgera nejdříve příspěvek k proudící vodě- výzkum, management živin pro biofilm, vestavěný filtr s vypočítanou hydraulikou pro porovnání. Potom odpřednáší referent z Německa stojatou vodu výzkum, management živin pro biofilm, vestavěný filtr s vypočítanou hydraulikou pro porovnání. (Forschung, Nährstoffmanagement für Biofilm aufbauende Filter mit berechneter Hydraulik im Vergleich.)
16.30 - 17.30 WORKSHOP: Evropské normy pro koupací vody- přírodní versus chlorované. Moderuje: Stefan Bruns (D), Claus Schmitt (D). Stává se stále častěji, že úřady mají problémy se vzájemným vymezením evropských předpisů pro koupání - doporučení pro přírodní a chlorovanou vodu. Co je co a proč je to tak? Tyto otázky se pokusí workshop zodpovědět.
17.30 Konec programu
18.00 IOB Shromáždění členů pro delegáty z členských svazů. Hosti jsou vítáni.
Místo konání: Koelnmesse Congress Centrum Ost Konferenzebene 2. patro
19.00 Aquanoc - legendární slavnost na Aquanale.
Místo konání: Halle Tor 2 der Kölnmesse- hala, brána 2- veletrh Kolín
19.00 Večer v resturaci - blízko dómu u piva a večeře (na vlastní náklady) se potkají kolegové k rozhovorům. Pro všechny, kteří dávají přednost rozhovoru s kolegy než hlučné oslavě na Aquanoci. 

 

PÁTEK 30. 10. 2015
9.00-9.45 Využití dešťové vody pro plnění koupacích jezírek- je to možné? Referent: Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung (D)
Místo konání: Koelnmesse Congress Centrum Ost Kongress-Sál, 4. Patro (pokud není uvedeno jinak)
9.45-10.00 Přestávka pro komunikaci
10.00-10.45 Biofilm, koncentrace, průtok, substrát, tvorba řas, „das Redfield“vztah. Referent: Matthias Frei (CH)
10.45-11.00 Přestávka na kávu
11.00-11.45 Vliv teploty a slunečního záření na kvalitu jezírka. Referent: Markus Schmalwieser (A)
11.00-12.30 WORKSHOP: Bez bariér, mobilita v koupacích zařízeních. Moderuje: Tim Köhler
11.45–12.30 Výzkumný projekt o různých variantách ozelenění na tělech filtrů. Referent: Dr. Andreas Thon (D) & Professor Dr. Wolfram Kircher (D) Výsledkem přednášky by měly být doporučení k ozelenění jezírek v závislosti na P- respektive C-limitech.
12:30–13:30 OBĚD
13.30-14.00 Koupací jezírka z jiného konce světa. Čile. Referent: Cristobal Elgueta Marinovic (CL)
13.30-15.30 WORKSHOP: Vodní rostliny, moderuje: Dr. Klaus van de Weyer (D)
Znalosti o vodních rostlinách jsou jedním ze základů úspěšné realizace koupacího jezírka. Dr. Klaus van de Weyer je spoluvlastník projekční kanceláře LANAPLAN, která mimo jiné pracuje v oblasti Biomonitoringu s Makrophyty. (2.PATRO!)
14.00-14.45 Skleněný filtr. Referent: Dr. Benjamin Fabian (D). Představení propočteného modelu k předpovědi proudění filtru stejně jako porovnání Tracer pokusu. (Tracerversuchen)
14.45-15.00 Přestávka na komunikaci
15.00- 5.30 Koupací jezírka v USA. Referent: James Robyn (USA)
15.30 Konec programu

Více informací na stránkách kongresu: http://www.dgfnb.de/8-intern-kongress.html

 

Veletrh FOR GARDEN, 19.- 22.3. 2015

Veletrh BAZÉNY, SAUNY & SPA, 15.- 19.9. 2015

Na letňanském výstavišti jsme v březnu a září opět seznamovali návštěvníky s nejnovějšími trendy v oboru koupacích jezírek a biobazénů. Pokud o výstavbě jezírka uvažujte, informujte se na našich stránkách nebo u našich členů.

 FOTOGALERIE z veletrhů

Informační leták ABAJ
Informační leták ABAJ
Stánek firmy Pecina s.r.o. Okrasné koupací plochy
Stánek firmy Pecina s.r.o. Okrasné koupací plochy
Stánek firmy Pecina s.r.o. Okrasné koupací plochy
Stánek firmy Pecina s.r.o. Okrasné koupací plochy
Stánek firmy Pecina s.r.o. Okrasné koupací plochy
Stánek firmy Pecina s.r.o. Okrasné koupací plochy
Koupací jezírko EKOGREEN, s.r.o.
Koupací jezírko EKOGREEN, s.r.o.
Koupací jezírko EKOGREEN, s.r.o.
Koupací jezírko EKOGREEN, s.r.o.
Koupací jezírko EKOGREEN, s.r.o.
Koupací jezírko EKOGREEN, s.r.o.
Gabriel s.r.o. - Naše práce roste
Gabriel s.r.o. - Naše práce roste
Gabriel s.r.o. - Naše práce roste
Gabriel s.r.o. - Naše práce roste
Gabriel s.r.o. - Naše práce roste
Gabriel s.r.o. - Naše práce roste
Stánek firmy Pecina s.r.o.
Stánek firmy Pecina s.r.o.
Svazový stánek
Svazový stánek
Koupací jezírko EKOGREEN, s.r.o.
Koupací jezírko EKOGREEN, s.r.o.
tisk Tisk

© 2013-21 Ensis HN

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) - Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) - Údolní 33, 602 00 Brno, tel. +420 542 210 435

Odkazy

Domů    Napsat mail    Mapa stránek