Background Image

Pozvánka na seminář
Předpoklady pro funkční koupací jezírko či přírodní bazén

Cílem semináře je informovat účastníky o podmínkách a předpokladech, které je nutné dodržet, aby vzniklo dlouhodobě funkční koupací jezírko nebo přírodní bazén. Účastníci získají informace o základních pojmech, principech čištění vody, typech vodních prvků ve vztahu k technologii, poloze i velikosti zahrady. Pozornost bude věnována rovněž nárokům na zdroj a kvalitu vody i potřebnou kapacitu energií. Neopomineme ani informace ohledně předání stavby jezírka, nároků na provoz a následnou údržbu.
Seminář je určen pro koncové uživatele jezírek, projektanty, majitele a pracovníky realizačních zahradnických firem, pedagogické pracovníky a studenty.

Kdy: 16. června 2022
Kde: Dvůr Perlová voda, Kostelec nad Ohří 13, 413 01 Budyně nad Ohří

  
Seminární místnost je v sousedství koupacího jezírka sloužícího pro hosty hotelu. V rámci komentované prohlídky budou účastníci semináře seznámeni se specifickými nároky na jeho provoz a údržbu.

Vložné:

1950,- Kč + 21% DPH
1350,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně a sekce Mladý za-hradník

Časový harmonogram:

09.00–09.30/ Prezence účastníků
09.30–10.15   
Právní aspekty KJ a PB – náležitosti, dokumentace  Přednášející: Ing. Petr Formánek, projektant a soudní znalec vodohospodářských staveb
10.15–11.00   
Chci jezírko, mám vhodný pozemek? Umístění v rámci domu a zahrady, kolik potřebuji místa, stavební  náročnost, jezírko ve svahu, plnící voda…  Přednášející: Ing. Eva Stoklásková, stavitelka jezírek
11.00–11.30/  Coffee break
11.30–12.15   
Údržba jezírek pro koncového zákazníka. Jak pečovat o KJ a PB  Přednášející: Ing. Martin Panchartek, stavitel jezírek
12.15–13.00   
Inspirativní příklady koupacích jezírek a přírodních bazénů  Přednášející: Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně
13.00–14.00/  Přestávka na oběd
14.00–15.00   
Vyhlášení oceněných děl 4. ročníku soutěže Koupací jezírko roku 2022
15.00–17.00   
Odborná komentovaná prohlídka hotelového jezírka a dvou privátních jezírek
V rámci exkurze navštívíme privátní koupací jezírko v Budyni nad Ohří, které bylo za-loženo v roce 2009 a privátní koupací jezírko typu 1, tedy bez použití technologie, za-ložené na jaře roku 2019 v Nučničkách. Obě díla realizovala firma Gabriel. Přesun na jednotlivá díla vlastními vozidly.

    

Fotografie zachycují koupací jezírko v Budyni nad Ohří a Nučničkách, které bude předmětem komentované prohlídky v rámci semináře.

Uzávěrka přihlášek je 2.6. 2022, počet míst je omezen.

REGISTRACE  Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky SZÚZ. Občerstvení včetně oběda je zajištěno. Změna programu vyhrazena.

 

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností koupání v zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody. Koupací jezírka a přírodní bazény jsou prvkem zahradní a krajinářské architektury, které plní nejen rekreační funkci, ale i funkci mikroklimatickou, estetickou a ekologickou. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací koupacích jezírek a přírodních bazénů za účelem ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Děkujeme partnerům soutěže:

 

 

 

 

Shromáždění členů

V letošním roce se role hostitele ujala členská firma Zahrady Laurus a zve všechny členy k návštěvě Hybrálce a ukázkové přírodní zahrady, jejíž součástí je koupací jezírko, které bylo oceněno 2. místem v soutěži Koupací jezírko roku 2020.

Místo konání: Hybrálec 166, 586 01 (Jihlava). Parkování zajištěno v místě konání.
Termín: 26. - 27. ledna 2022
Cena: 1 osoba za firmu zdarma, každá další osoba z totožné firmy 500 Kč + DPH
Ubytování: Ubytování si zajišťuje a hradí každý účastník sám. Vybrané ubytovací zařízení z portálu booking:
https://www.businesshoteljihlava.cz/
http://www.mahleruvpenzion.cz/cs/ubytovani
https://www.hotelgmahler.cz/cs/

Program

10:00 - 10:30 Prezence účastníků, coffeebreak
10:30 - 10:45 Zahájení, úvodní slovo – předseda Rady Ing. Tomáš Gabriel
10:45 - 12:00 Odborný program – první blok
12:00 - 13:30 Oběd
13:30 - 15:00 Odborný program – druhý blok
15:00 - 17:00 Jednání Shromáždění členů
Zpráva o činnosti za rok 2021, čerpání rozpočtu 2021.
• Návrh činnosti 2022, návrh rozpočtu 2022.
• Standardy pro plánování, stavbu a provoz KJ a biobazénů – příprava revize dokumentu

17:00 - 18:30 přestávka na ubytování
18:30 - …. Neformální posezení

OBSAH odborného programu
To nejlepší z 10. mezinárodního kongresu koupacích jezírek a biobazénů, který se konal v říjnu v Portugalsku, Vám představí zástupci naší asociace, kteří se osobně zúčastnili jak konference, tak doprovodných exkurzí. Významnou akcí byla i exkurze po koupacích jezírkách ve Švýcarsku, jednotlivá díla představí opět přímí účastníci.

REGISTRACE na akci 

V případě velkého zájmu bude akce přesunuta do sálu místní restaurace. Pokud by aktuální epidemická situace nedovolila osobní setkání, bude akce uskutečněna online.

tisk Tisk

© 2013-22 Ensis HN

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) - Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) - Údolní 33, 602 00 Brno, tel. +420 542 210 435

Odkazy

Domů    Napsat mail    Mapa stránek