Background Image

Ve dnech 28.–30. 9. 2011 měly téměř dvě stovky účastníků kongresu možnost slyšet v Českých Budějovicích přednášky 12 zahraničních a dvou českých lektorů, vybrat si ze sedmi odborných workshopů a vydat se na jednu z pěti odborných exkurzí. Pořadatelem této prestižní akce byla Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek Svazu zakládání a údržby zeleně, organizátorem společnost Greenplan s.r.o. a patronem mezinárodní organizace Die Internationale Organisation für naturnahe Badegewässer (IOB), jejíž členem je i  Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek SZÚZ. („Sekce“).

Po celou dobu konání kongresu byla v nově otevřené hale “ T“ otevřena doprovodná výstava, kde se na ploše 700 m² představilo 25 vystavovatelů, z toho 20 ze zahraničí. Na ní se mohli účastníci setkat s odborníky zabývajícími se plánováním, výstavbou a péčí o koupací jezírka a seznámit se s novinkami v tomto progresivně se rozvíjejícím oboru. 
Výstavě dominovala expozice vytvořená členy Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek, kde na ploše 130 m² vytvořili stylizované výškově členěné biotopy soukromého i veřejného charakteru včetně cirkulace, chrliče, potoku, přepadu, mola.
 
Na přípravě 6. mezinárodního kongresu koupacích jezírek v Českých Budějovicích pracovaly několik měsíců desítky lidí ze Sekce, svazu i spřátelených organizací.
 
Přípravný  výbor
Předsedou přípravného výboru byl  Ing. Jiří Hájek mladší, který měl především na starosti veškeré kontakty se zahraničím a programové otázky.
O webové stránky se staral Ing. Radek Přibyl, propagaci kongresu měl na starosti Bc. Josef Vokál. Veškerou zodpovědnost, přípravu a stavbu velkorysé expozice „Sekce“ na doprovodné výstavě si vzal na starosti Ing. Tomáš Gabriel. Odborné exkurze pomohli zorganizovat pánové Filip Krupička a Václav Plánský. Vše koordinoval z pozice místopředsedy představenstva SZÚZ Karel Fučík. Všem zúčastněným patří velké díky, protože veškerou práci před kongresem dělali zdarma a byly to desítky či stovky hodin, které obětovaly kongresu na úkor práce ve vlastních firmách.
 
Organizátor – Greenplan s.r.o.
Vlastní organizace kongresu se v hodině dvanácté, kdy ztroskotala jednání s nejmenovanou agenturou, ujala firma Greenplan s.r.o., reprezentovaná především Ing. Martinem Panchartkem a Bc. Janou Riegrovou. Zaslouží si naprosté absolutorium, protože organizace kongresu byla na vysoké profesionální úrovni. Poděkování patří samozřejmě i všem jejich partnerům a spolupracovníkům.
Nejbližším partnerem v zahraničí, který zprostředkovával zahraniční vystavovatele, byl pan Quido Manzke.
 
Kancelář SZÚZ
Členkami přípravného výboru byly Ing. Zuzana Stáňová a Ing. Jana Šimečková. Jejich hlavními úkoly bylo informovat širokou odbornou veřejnost o kongresu a jednat s přednášejícími. Kompletní osazenstvo kanceláře včetně Ing. Hany Pijákové se potom zapojilo do vlastního kongresu a výstavy.
 
Partner kongresu
Partnerem kongresu byla organizace Die Internationale Organisation für naturnahe Badegewässer (IOB), reprezentovaná především pány Udo Schwarzerem a Peterem Petrichem.   
 
Předseda představenstva SZÚZ v průběhu příprav prohlásil, že když se kongres podaří, vykoupe se v jezírku, které tvořilo expozici Sekce. Svůj slib splnil -  jako poděkování a uznání všem, bez kterých by se kongres neuskutečnil.
 

FOTOGALERIE

Dr. Jerome Davis
Dr. Jerome Davis
účastníci konference
účastníci konference
Výstavní expozice Sekce
Výstavní expozice Sekce
Výstavní expozice Sekce
Výstavní expozice Sekce
Workshop -Tomáš Červinka
Workshop -Tomáš Červinka
Exkurze-sbírka mokřadních rostlin
Exkurze-sbírka mokřadních rostlin
Exkurze- Bertiny lázně
Exkurze- Bertiny lázně
Exkurze-Veselí nad Lužnicí
Exkurze-Veselí nad Lužnicí
Exkurze-Veselí nad Lužnicí
Exkurze-Veselí nad Lužnicí
Exkurze-Hamr nad Nežárkou
Exkurze-Hamr nad Nežárkou
Claudia Schwarzer
Claudia Schwarzer

 

 

Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek uspořádala profesní dílnu na téma:

Dokumentace předkládaná při předání díla

Odborný garant – Ing. Miroslav Řehák
 
Cíl:
Tato dílna je určena pro interní výměnu zkušenosti členů sekce v oblasti přípravné a předávací dokumentace, návodů na provoz a údržbu, záručních listů a dalších materiálů. Dílna je zaměřena na komplexní dokumentaci vodního prvku s důrazem na výměnu zkušeností s následným vytvořením modelové dokumentace podle zkušeností a materiálů členů sekce. 
 
Chceme se zaměřit se především na:
  • Procesy podle stavebního zákona nutné pro realizaci díla zahradní architektury – jezírek
  • Předávací protokoly, schéma technologií, záruční listy, návod na provoz díla, návod na údržbu, statě ve smlouvy týkající se činnosti a kvalitativních parametrů díla, specifikace zadání
Prosíme účastníky o ukázku vlastní dokumentace s krátkou prezentací zkušeností. Materiály sebou vezměte prosím jak v tištěné podobě tak jak je předávána zákazníkovi a dále v elektronické podobě.
 
Místo konání: Mělník, VOš zahradnická a střední zahradnická škola Mělník
Termín: 22. března 2011
Vložné: 500,-Kč, úhrada proběhne při prezentaci v hotovosti oproti příjmovému dokladu
oběd, káva a drobné občerstvení je zahrnuto do vložného
Program:
 
21. března 2011, večerní hodiny
příjezd a ubytování aktivnějších účastníků, odborné diskuse, diskuse o životě
  
22.března 2011
9:15 – 9:30 prezence účastníků

9:30 – 10:30 přednáška vedoucího stavebního úřadu Mělník Aplikace stavebního práva při výstavbě vodních ploch v zahradách, Zkušenosti a poznatky stavebního úřadu Mělník, diskuse. Prezentace materiálů a zkušeností členů sekce, průběžné konzultace a porovnávání, rozdělení do pracovních skupin, práce ve skupinách na zadaných částech

10:30 – 11:00 přestávka na kávu

11:00 – 13:00 prezentace materiálů a zkušeností členů sekce, průběžné konzultace a porovnávání, rozdělení do pracovních skupin, práce ve skupinách na zadaných částech

13:00 – 13:30 oběd ve školní jídelně

13:30 – 15:00 práce v pracovních skupinách

15:00 – 15:15 přestávka na kávu

15:15 – 17:00 prezentace výsledků práce pracovních skupin, konzultace diskuse, zapracování změn a poznámek

17:00 -  předpokládaný konec

 

 

tisk Tisk

© 2013-21 Ensis HN

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) - Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) - Údolní 33, 602 00 Brno, tel. +420 542 210 435

Odkazy

Domů    Napsat mail    Mapa stránek