Background Image

Veletrh FOR GARDEN, Praha - Letňany, 18.-21. března 2010

SZÚZ dokázal letos opět vytvořit na veletrh FOR GARDEN výstavní prostor, který byl vynikající vizitkou úrovně oboru a členů svazu. Dokladem je i cena TOP EXPO, kterou expozice svazu obdržela. Velkou měrou se o to zasloužila autorka projektu Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková, která také osobně s Jaroslavem Pešičkou a jeho spolupracovníky z firmy Garpen expozici realizovala. Expozice by zdaleka neměla takový úspěch bez velkorysého vodního prvku, který projektovala Bc. Jana Riegerová ( EKOGREEN, s.r.o.). Postavili jej společně členové " Sekce biobazénů" Ing. Jiří Hájek ( Green engineering s.r.o.), Ing. Martin Panchartek ( EKOGREEN, s.r.o.), Ing. Miroslav Řehák a Ivo Weiss, Dis. ( Weiss & Wild s.r.o.).

Dřevěná mola byla dodána naším obchodním členem firmou KIMOS com. - CZ, s.r.o.

Celý článek zde...

Fotogalerie

Veletrh For Garden
Veletrh For Garden
Veletrh For Garden
Veletrh For Garden

 

Dílna " čištění jezírek"

dne 17. 4. 2010 v Hrdlořezích u Mladé Boleslavi se úspěšně konala dílna čištění jezírek. Tato dílna byla určena pro interní výměnu zkušeností členů sekce v oblasti péče o biotopy. Dílna byla zaměřena na komplexní jarní údržbu vodního prvku s důrazem na praktické cvičení – odsávání sedimentů.
K dispozici byli větší vodní plocha s různými podklady tj. větší kačírek, kačírky menších frakcí, fólie, různé hloubky od 5 do 220 cm tudíž možnost různých modelových situací. Odborným garantem těchto dílen byl Ing. Miroslav Řehák. Akce se zúčastnilo celkem 20 účastníků ze 17 firem sekce Biobazénů, koupacích a okrasných jezírek.

 

Fotogalerie

Dílna číštění jezírek
Dílna číštění jezírek
Dílna číštění jezírek
Dílna číštění jezírek

 

Chemické parametry jezírek


Lektorka: Ing. Jana Koubová, Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠ chemicko-technologická v Praze
Termín: 22. 6. 2010, 10 – 15 hod
Místo konání: hotel Sharingham, Vídeňská 1, 639 00 Brno - Štýřice
Obsah semináře:

Chemismus jezírkových vod:
1. Charakterizace jezírkových vod, nároky na kvalitu vody a systému z hlediska jejich využití
2. Základní fyzikálně – chemické vlastnosti jezírkových vod
3. Výskyt nekovů a kovů ve vodách, význam
4. Zdroje a koloběh nutrientů v systému, formy jejich výskytu ve vodách, problematika eutrofizace nádrží
5. Toxické látky ve vodách

Biochemické a fyzikálně chemické procesy:
1. Zdroje znečištění jezírkových vod
2. Způsoby čištění jezírkových vod, charakteristika biologických a fyzikálně-chemické procesů, samočištění
3. Biologické odstraňování dusíku a fosforu
4. Fyzikálně-chemické odstraňování dusíku a fosforu
5. Aplikace chemických prostředků pro řešení extrémních situací

Parametry pro hodnocení kvality vod:

1. Chemické ukazatele (pH, obsah rozpuštěného kyslíku, obsah organických látek, koncentrace dusíku a fosforu, obsah vápníku, hořčíku)
2. Interpretace výsledků v závislosti na použité metodice, problematika spolehlivosti setů na stanovení ukazatelů
3. Mikrobiologické a hydrobiologické ukazatele
4. Problematika hodnocení účinnosti čistíren jezírkových vod a filtračních zařízení
5. Příkladové studie

tisk Tisk

© 2013-21 Ensis HN

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) - Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) - Údolní 33, 602 00 Brno, tel. +420 542 210 435

Odkazy

Domů    Napsat mail    Mapa stránek